2015. március 5. | English | Deutsch

2007. augusztus 17. 10:12

Keretmegállapodás Békés megye vasúti fejlesztéséért

2007. augusztus 16-án keretmegállapodást kötött a MÁV ZRt., Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzat annak érdekében, hogy a Budapest - Békéscsaba - Lőkösháza vasúti fővonal és nemzetközi közlekedési korridor, valamint az ehhez kapcsolódó hálózati elemek fejlesztése sikeresen megvalósuljon.

A dél-alföldi, köztük a békés megyei régió az elmúlt időszakban gazdaságilag is jelentős átalakulásokon ment keresztül. A mezőgazdasági és a kereskedelmi szféra átmeneti hanyatlása után a térség ismét a fejlődés útjára állt, és az agráripar mellett számos ipari központ is létesült. A régió fellendítésében a vasúttársaság is részt kíván venni. A térség közlekedési fejlesztésének célja az elérhetőség javítása, a regionális versenyképesség növelése, valamint a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erősítése. Az elérhetőség minősége döntően befolyásolja a gazdaság versenyképességét és növekedését. A jó közlekedési infrastruktúra előmozdítja a vidéki térségek felzárkózását és a gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését, ezért közös érdek a régióközpont, Békéscsaba, valamint a megyét átszelő nemzetközi vasúti fővonal modernizálása.

A MÁV ZRt. infrastruktúra fejlesztési programjában kiemelten szerepel az európai korridorok rehabilitációja, elsődlegesen a transz-európai vasúthálózat részét képező (TEN-T) hazai, azon belül is a Helsinki folyosókban futó vasútvonalak fejlesztése. Ennek keretében a IV. páneurópai korridor Budapest - Szolnok - Békéscsaba - Lőkösháza vasútvonal felújítása két ütemben valósulna meg. Az ISPA program keretében részben befejeződött a Szajol - Mezőtúr és a Békéscsaba - Lőkösháza vonalszakaszok átépítése. A Békéscsaba - Lőkösháza vonalszakasz felújítása rehabilitációs szintű munkákat tartalmazott, amelynek eredményeként a megengedett sebesség a jelenlegi 80 km/h-ról 100 km/h-ra változott. Ezen túlmenően elkészült Mezőtúr és Nagylapos között 3 km hosszan a kétvágányú pályává történő átépítés, valamint Gyoma - Mezőberény - Murony között szintén a kétvágányú pálya létesítése.

Az ISPA program folytatásaként a II ütemben a Kohéziós Alap forrástámogatásával befejezésre vár a lőkösházi vonal teljes körű rekonstrukciója, amely magában foglalja a Mezőtúr - Békéscsaba vonalszakasz, valamint Békéscsaba állomás komplex felújítását. E munkák végrehajtása után gyorsabb elérhetőség - Békéscsaba és Budapest között a jelenlegi 2 óra 50 percről, 2 órára csökken a menetidő -, biztonságosabb közlekedés valósulhatna meg.
A tervek között szerepel továbbá a Békéscsaba - Lőkösháza szakasz kétvágányúvá történő átépítése, és a Békéscsaba - Gyula - Kötegyán vasútvonal rehabilitációja is.

LSZK

Nemzetközi vonatkozásban Románia EU-s csatlakozásával még inkább felértékelődik a határok átjárhatósága és a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése, helyreállítása. Ehhez igazodva a megállapodást aláíró felek együttműködnek a Nagyvárad - Gyula - Békéscsaba - Szeged vasútvonal fejlesztésének előkészítésében, és az ehhez szükséges források megszerzésében.

A telepítésre kerülő korszerű elektronikus irányító- és biztosító berendezések növelik a vasúti közlekedés biztonságát és a forgalom szervezhetőségét: a pályaépítési munkák mellett megkezdődik a GSM-R rendszer kiépítése a vasúti törzshálózat teljes vonalán, valamint az ETCS vonatbefolyásoló rendszer telepítése a TEN hálózat egyes szakaszain, továbbá sor kerül minden olyan pályával kapcsolatos összetevő beépítésére, ami a fenti műszaki követelményeket az adott vonalon biztosítja. A határállomásokhoz futó vasútvonalak tervezett fejlesztése ezáltal minőségi változást eredményez.

A közlekedésfejlesztés érdekében az európai uniós beruházásokon túlmenően a városi és megyei önkormányzatok a vasúttársasággal közösen több helyi projekt megvalósításában is együttműködnek. Békéscsaba Önkormányzata vállalja, hogy részt vesz a pályaudvart övező területek rendezésében, gépjárműparkolók és kerékpártároló létesítésében, és egyeztetést kezdeményez a Körös Volán ZRt-vel a VOLÁN pályaudvar fentiekhez illeszkedő felújítása ügyében. Egy korábbi megállapodás szerint részt vállal az állomás épületének felújításában, valamint az alul- és felüljárórendszer létrehozásában is.

A régióban a vasúti közlekedésnek a közeljövőben évfordulós eseménye is lesz, ugyanis a Tiszavidéki Vasúttársaság 1858-ban nyitotta meg a (Szolnok -) Szajol - Békéscsaba - Lőkösháza - Arad vasútvonalat. Az esemény jelentőségét kihangsúlyozva 2008-ban - a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságával kiegészülve - az önkormányzatok és a MÁV ZRt. közösen szervezik meg a Budapest - Békéscsaba - Lőkösháza vasútvonal megnyitásának 150. évfordulóját.

A fenti programok megvalósulásával a vasúti törzshálózat ezen részén minőségi változás történhet - a teljes szakaszon kiépül a második vágány, és a vonal 140-160 km/h sebességre lesz alkalmas - aminek eredményeképpen jelentősen javulni fog a térség elérhetősége.

 

Budapest, 2007. augusztus 16.

MÁV ZRt. Kommunikációs Igazgatóság

Hírkereső : A keresett szó vagy kifejezés