2015. január 30. | English | Deutsch

A rehabilitáció eredményeképpen Szajol és Kisújszállás között 160 km/h sebességre lesz alkalmas a vasúti infrastruktúra, az engedélyezett tengelyterhelés 225 kN-ra fog nőni. A műtárgyak felújítása, illetve a felsővezeték rendszer átépítése is része a projektnek.

A Lyon – Trieszt / Koper – Ljubljana – Budapest – Ungvár – Lvov – Moszkva vasúti tengely (6. számú TEN-T prioritásos tengely) fontos szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a Földközi-tengerrel, illetve Kelet-Európával, továbbá jelentős tranzitútvonalként is funkcionál.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is.

Kivitelezés kezdete: 2011. január Projekt összköltsége: 59,3 milliárd Ft. Projekt várható befejezése: 2014. augusztus

Az Európai Unió kiemelten támogatja a vasutak fejlesztését a közúti, gyorsforgalmi beruházásokkal szemben, mivel ez a közlekedési mód sokkal inkább megfelel a fenntartható fejlődés kritériumainak.

A Lyon – Trieszt / Koper – Ljubljana – Budapest – Ungvár – Lvov – Moszkva vasúti tengely (6. számú TEN-T prioritásos tengely) fontos szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a Földközi-tengerrel, illetve Kelet-Európával, továbbá jelentős tranzitútvonalként is funkcionál. E folyosó része a Székesfehérvárt Budapesttel összekötő vasútvonal.

A magyar – ukrán – orosz – távol-keleti vasúti forgalom kezelésére Magyarországon csak Záhony térségében van lehetőség. A terület és az infrastruktúra alaphálózatok rendelkezésre állnak. A forgalom továbbítása a területet is érintő 6. számú TEN-T prioritásos tengelyen lehetséges.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is. E folyosó része a magyar fővárost a román határátkelőhellyel összekötő nagyrészt kétvágányú, villamosított vasútvonal.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is. E folyosó része a magyar fővárost a román határátkelőhellyel összekötő nagyrészt kétvágányú, villamosított vasútvonal.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is. E folyosó része a magyar fővárost a román határátkelőhellyel összekötő nagyrészt kétvágányú, villamosított vasútvonal.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is. E folyosó része a magyar fővárost az osztrák határátkelőhellyel összekötő kétvágányú, villamosított vasútvonal.

A Lyon – Trieszt / Koper – Ljubljana – Budapest – Ungvár – Lvov – Moszkva vasúti tengely (6. számú TEN-T prioritásos tengely) fontos szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a Földközi-tengerrel, illetve Kelet-Európával, továbbá jelentős tranzitútvonalként is funkcionál. E folyosó része a szlovén határt Bobán keresztül Budapesttel összekötő egyvágányú vasútvonal. A folyosó fejlesztését, illetve a hálózatok átjárhatóvá tételét az Európai Unió kiemelten támogatja.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is.

A Berlin / Nürnberg–Prága–Pozsony/Bécs–Budapest–Konstanca/Szaloniki/Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is.

A Lyon – Trieszt / Koper – Ljubljana – Budapest – Ungvár – Lvov – Moszkva vasúti tengely (6. számú TEN-T prioritásos tengely) fontos szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a Földközi-tengerrel, illetve Kelet-Európával, továbbá jelentős tranzitútvonalként is funkcionál.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 903 637 151 780 Ft-ot biztosít a magyar közlekedési infrastruktúra fejlesztésére.

A Lyon–Trieszt/Koper–Ljubljana–Budapest–Ungvár–Lvov–Moszkva vasúti tengely (6. számú TEN-T prioritásos tengely) fontos szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a Földközi-tengerrel, illetve Kelet-Európával, továbbá jelentős tranzitútvonalként is funkcionál.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is.

Érd városának egyik legnagyobb közlekedési problémája, a rendkívül forgalmas Diósdi út, és két, szintén nagy forgalmú vasútvonal szintbeli keresztezése került megszüntetésre, Európai Uniós forrás segítségével.

A projekt keretében sor került Érdliget megállóhely korszerűtlen, alacsony szolgáltatási színvonalú létesítményeinek felújítására.

A Berlin / Nürnberg – Prága – Pozsony / Bécs – Budapest – Konstanca / Szaloniki / Isztambul vasúti tengely (22. TEN-T prioritásos tengely) különleges szerepet játszik Európában. Összeköti Magyarországot a nyugat-európai hálózattal, de egyben meghatározó a Közép-Európán keresztül vezető tranzit útvonalak között is.

A Cegléd – Kiskunfélegyháza – Szeged vasútvonal egyvágányú, villamosított vonal. A rekonstrukció előtt a pálya rossz állapota miatt az eredetileg engedélyezett sebességnél lassabban közlekedhettek a vonatok, ami a menetidő meghosszabbodását vonta maga után.

A Budapest – Esztergom vonal vasútvonal a budapesti elővárosi közlekedés egyik fontos útvonala, illetve szükség esetén összeköttetést tud biztosítani a Budapest–Hegyeshalom vonal számára is.

A Rákos – Újszász – Szolnok vonalszakasz kétvágányú, villamosított vonal. A rekonstrukció előtt a pálya rossz állapota miatt az eredetileg engedélyezett sebességnél lassabban közlekedhettek a vonatok, ami a menetidő meghosszabbodását vonta maga után.

A projekt keretein belül az Európai Unió támogatásával a MÁV Zrt. elvégezte Érd-alsó és Érd-felső korszerűtlen, alacsony szolgáltatási színvonalú létesítményeinek felújítását, illetve létrehozott egy új, modern megállóhelyet.

A projekt keretében 3064 km hosszú (MÁV Zrt. és GySEV Zrt. vagyonkezelésében álló) vasúti hálózaton történik meg a modern, európai szabványoknak megfelelő távközlési hálózat kiépítése.

A MÁV Tervező Intézet elkészítette és átadta a MÁV Zrt. részére a Közlekedési Operatív Program keretén belül Záhony térségében megvalósuló vasúti infrastruktúra fejlesztés kiviteli terveit. Az első ütem munkálatai, azaz a határátmenetet biztosító széles nyomtávú gerinchálózat fejlesztése a kivitelező kiválasztása után elkezdődhetnek.

A Szajol – Záhony vonalszakasz a jelentős tranzitútvonal Nyugat-Európa és Ukrajnán keresztül Oroszország között. Felújítás megvalósítása után jelentősen nőni fog a vonal kapacitása és a nyújtott szolgáltatás minősége, továbbá javulni a személyszállítás biztonsága és komfortja is. A Székesfehérvár – Boba vonalszakasz a 6. számú TEN-T prioritás tengely jelentős magyarországi szakasza. A tengely fejlesztésének célja a teher- és utasforgalom menetidejének jelentős csökkentése, mely során a közúti fuvarozással szemben fog versenyképes alternatívát nyújtani a Franciaország, Olaszország, Szlovénia, Magyarország és a keleti államok közötti szállítási útvonalon.

A projekt keretében, a MÁV ZRt. megrendelésére sor kerül az: A. Árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és fonódott nyomtávú gerinchálózat fejlesztés B. Az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontatóvágány hálózat felújítás előkészítésére

Az Európai Unió 2007-2013 közötti költségvetéséből jelentős összeget biztosít az infrastruktúra fejlesztésére, erre az időszakra a magyar KözOP keretből 753 millió Euró van elkülönítve a vasúti beruházások számára.

A projekt keretén belül már befejeződtek Cegléd – Városföld vágány-rehabilitációs munkái, illetve a Cegléd – Kecskemét vonalszakasz biztosítóberendezés-rehabilitációs munkái. A már felújított pályaszakaszon nyomvonal-korrekciók nélkül megvalósulhatott újra a 120 km/h-s vonatközlekedés, és visszaállításra kerülhetett a 210 kN tengelyterhelés.

A Felsőzsolca – Hidasnémeti – Országhatár vonalszakasz egyvágányú, villamosított vonal. A rekonstrukció előtt a pálya rossz állapota miatt az eredetileg engedélyezett sebesség helyett, csak kisebb sebességgel haladhattak a vonatok, ami a menetidő meghosszabbodását vonta maga után.

A Rákos – Újszász – Szolnok vonalszakasz kétvágányú, villamosított vonal. A rekonstrukció előtt a pálya rossz állapota miatt az eredetileg engedélyezett sebességnél lassabban közlekedhettek a vonatok, ami a menetidő meghosszabbodását vonta maga után.

A projekt keretein belül az Európai Unió támogatásával a MÁV ZRt. elvégezte Érd-alsó és Érd-felső korszerűtlen, alacsony szolgáltatási színvonalú létesítményeinek felújítását, illetve létrehozott egy új, modern megállóhelyet.

A projekt keretében sor került Érdliget megállóhely korszerűtlen, alacsony szolgáltatási színvonalú létesítményeinek felújítására.

A projekt keretén belül 2 szintbeli vasúti átjáró került kiváltásra a közút lesüllyesztésével, illetve két vasúti híd kialakításával. Ennek eredményeképp növekedik a vasúti közlekedés pontossága, a szintbeli átjárókkal járó balesetveszély pedig teljesen megszűnt.